Podľa dennej ponuky

v čase od 11:00 do 13:00

330 ml ... 1,20 €

Sections

Voljanského VS3 960 01 Zvolen-Tepličky